Междуполовите отношения и съвременният феминизъм като тяхна пречка

Междуполовите взаимоотношения са много сложна тема сама по себе си и дълго време размишлявах дали да публикувам статия на подобна тематика. Със засилващата се вълна от феминисти-активисти, особено в социалните мрежи – т.нар. четвърта вълна феминизъм, теми като равенство между половете и еднакво заплащане за извършения труд, разрушаване на патриархални социални структури, полът (в английският език има различни думи за биологичен и социален пол) като социална конструкция и т.н. са все по-набиращи сила както в западните развити общества, така и дори у нас. Техните мъжки противници обаче също ползват интернет и събредити като описаните в тази статия от Стоян Панчев са ответната интернет реакция спрямо четвъртата вълна онлайн феминизъм. Феминистите-активисти, по подобие на политиците със социал-демократични възгледи в Европа, не осъзнават едно нещо: колкото повече и по-шумно защитават своите разрушителни тези, толкова по-силна ще бъде ответната им реакция.

Какво имам предвид? За политиците определено е нужно да се напише отделна тема, но засега само ще я загатна. Със своите политики на отворени граници и социална държава Германия и други развити страни-членки на Европейския съюз приеха доста на брой имигранти от Близкия Изток. Очевидно, това не се хареса на съответното население и крайно-десни политически организации се появиха на сцената, а мейнстрийм медиите продължават да ги цензурират под предтекста, че са политически некоректни. Партиите на статуквото обаче не реагират на тази ответна реакция, непроменяйки политиките си и навярно в близко бъдеще ще съжаляват за това свое бездействие. Връщайки се на темата за феминизма, тези защитници на женските права вече са извоювали голяма победа. В развитите западни държави жените имат същите права като мъжете и вместо феминистите, чиято първоначална цел е равноправие между половете, да са щастливи от този факт и да пренасочат усилия към държави, в които това не е така, те навярно несъзнателно са поели курс към унищожение на традиционните междуполови отношения и ценности в западните общества – а именно семейството.

Аз самият не съм религиозен, но това мисля не пречи да защитя тезата си с религиозни доводи. На мъжете, понеже са физически по-здравият пол, се падала отговорността да осигурят „с пот на лицето си” прехраната за своето семейство (Битие 3:19), а на жените, бидейки по-слаби физически и раждащи „с болки”, било по-удобно да прекарват времето си грижейки се за дома. Разбира се, че тези стереотипни социални роли са въпрос на свободен избор и не са по никакъв начин задължителни. Биологичните, от друга страна обаче, си остават същите. При всички индивидуални различия между половете на жената все пак е отредено да ражда, а мъжът да е физически по-силен.

Жените предпочитат избират мъж, който е с около 5 години по-възрастен и на съответното по-високо от нея ниво в йерархичната структура. За разлика от тях мъжете предпочитат точно обратното – по-млада и на по-ниско йерархично ниво жена. Това е видно когато погледнем данните за IQ. С увеличение коефициента за интелигентност на дадена жена, вероятността тя тепърва да се омъжи намалява. Нека представя нагледно какво значи това: една жена, нека я наречем Ани, която е почти 30-годишна, независимо колко физически красива е, самият факт, че IQ-то ѝ е високо означава, че тя е доста интелигентна и фокусирана към своята кариера и следователно плаши немалка част от мъжете-кандидати. За нейно съжаление няма достатъчно на брой мъже, които да отговарят на нейните критерии – свободен, около 30 и малко над 30-годишен, финансово стабилен, в добра физическа форма, интелигентен. Също така тази жена, взимайки предвид възрастта ѝ, тя ще желае в най-скоро време да забременее, нещо, което една 23-годишна жена може да отложи с няколко години. Дори ако Ани намери мъж, който да отговаря на нейните немалко на брой критерии, освен ако той не е готов да стане баща в съвсем скоро време, то той отново би бил незаинтересован. Допълнителна причина за това на една високо интелигентна 26-годишна жена да ѝ е трудно да намери мъж е също така присъщата на жените необходимост да търсят разрешение на съдбоносния за тях проблем – подкрепа при отглеждане на поколение. Ани също така трябва да води борба с времето – няма нищо по-ценно от млада жена и опитен (30+ годишен) и успешен мъж.

Както виждаме проблемите пред отделните жени и мъже при създаването на здраво семейство са немалко и най-малкото, което те биха искали е феминистите-активисти да слагат допълнителни препятствия пред и без това трудното им начинание да изградят здраво семейство през 21 век.

Реклами

Нужен е и Ден на капитала

capital-labor

Всеки един добър икономист ще заяви, че трудът и капиталът в ролята си на производствени фактори са не само задължителни, но и силно зависими един от друг.

Капитал без труд означава машини без обслужващи лица или финансови ресурси без финансист. Труд без капитал от своя страна изглежда като Хаити или Северна Корея: много хора работят, но с лопати и мотики вместо багери.

Под понятието капитал може да разбираме както средството за производство, така и ресурсите, които го финансират. Не е сигурно дали съществува място на света, където да има недостиг на труд, но със сигурност навсякъде има недостиг на капитал. Няма работник, който не би могъл с помощта на по-нова машина да стане по-продуктивен. Трябва да е пределно ясно, че огромното подобрение в стандарта на живот през изминалия век не е благодарение на физическия труд, който упражняваме и който всъщност намалява с времето, а в изобретяването и употребяването на машини в производствените процеси.

Съществува общоприето мнение, че единствено богатите собственици и банкери са капиталисти. Това обаче не е вярно. Обикновените работници също са такива – всеки път, когато спестяват и инвестират, купуват акция, поправят машина или започват бизнес. Подсъзнателно до известна степен разбираме, че онези, които инвестират капитал са от голяма важност. Точно те създават работните места, на които населението разчита. В края на краищата ни е по-лесно да назовем десетте най-успешни капиталисти, отколкото десетте най-добри работници. Това не означава, че всички капиталисти са добри. Някои използват политически връзки, за да получат специални предимства от правителството – т.нар. крони-капиталисти. Сред работниците също има неетични – кой откраднал от работодателя си, излъгал, че е болен, а всъщност не е, или злоупотребил с помощите за инвалидност?

В календара съществува празник под името Ден на труда, но липсва такъв за капитала. Забележителните постижения на изобретателите на устройства за спестяване на труд, рискуващи голяма част от своя капитал (а не данъчни пари) за да спестят голяма част физически труд не само за себе си, но за всички нас. И все пак имаме само Ден на труда.

Културният марксизъм – мит или реалност?

Марксизъм, ама не икономически, а културен. Ако някога сте се чудили защо в съвременното западно общество преобладаващото мнение е, че мразенето на бялата раса не ви прави расист и същевременно с това мразенето на някоя различна от бялата раса ви прави автоматично расист… то тази статия ще ви е най-малкото интересна. Културният марксизъм реалност ли е или е просто една конспиративна теория? Според Уикипедия той е „понятие, което описва конспиративна теория в консервативните и крайнодесни среди (alternative right), според която Франкфуртската школа и лявата политическа мисъл са в основата на заговор, който цели да унищожи западната култура. Според застъпниците на теорията, мултикултурализмът и политическата коректност целят да унищожат западното общество и са продукт на критическата теория”.

Това обаче е реториката на колективистично настроените индивиди. Първо нека започнем с няколко въвеждащи уточнения. Същността на философското разделение на „леви” (колективистично) и „десни” (индивидуалистично настроени) по отношение на политиката (с всичките му условности и недостатъци, за които може да прочетете тук) е производна от неравенството между отделните индивиди. Все пак дори от самото ни раждане сме различни по физически характеристики, а в последствие имаме и различни индивидуални качества и интереси. Това е вярно дори за индивиди от една и съща раса. И докато левите са против каквото и да е неравенство, то десните подкрепят равния старт и осъждат равния край/резултат. Следствие от философското деление колективизъм-индивидуализъм е поддръжниците на левите идеологии да групират индивидите в общи групи по определени признаци като раса, националност, сексуална ориентация и т.н. За тях тези групи са един общ хомогенен организъм. И тук идват идеите на Карл Маркс, но приложени не в икономическата, а в социалната сфера. Известен факт е, че неговият диалектически материализъм разделя хората на две социални класи и според него богатите буржоа експлоатират бедните пролетарии. Идеите на представители на Франкфуртската школа към Института за социални науки на Университета „Гьоте” през 30-те години на миналия век, в частност Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Херберт Маркузе и други, които запазват идеята за потисник и потиснат, агресор и жертва, като единствено заменят буржоата с мнозинството и пролетариите с малцинствата. Това се прилага по отношение на раса, сексуална ориентация, религиозна принадлежност и други. Бялата раса е агресор спрямо останалите раси, хетеросексуалните спрямо хомо-, би-, транссексуалните, християнството спрямо останалите раси и т.н. Дефиницията за расизъм също бива променена и по този начин един хетеросексуален християнин от бялата раса е най-голямата форма на агресор и по никакъв начин не може да е жертва на расизъм.

Тези идеи виждат бял свят в политическата сфера под формата на мултикултурализъм и политическа коректност в западните общества, и за съжаление, разрушават това, което в миналото обитателите на тези географски територии са успяли да постигнат с много труд.

Отговаряйки на въпросите налице ли е същата приемственост в страните, където мнозинството не е бялата християнска раса или дали е редно да съдим дадена расова или религиозна група на база няколко индивиди от същата тази група дава отговор на въпроса какви са мотивите зад култирния марксизъм. И между другото, Маркс е бил на прав път, но е извел грешните изводи – ако приемем, че има класова борба, то тя е между властимащи и власт-нямащи (етатисти срещу капиталисти/работници).

The Intellectual Yet Idiot – Nassim N. Taleb

Author: Nassim Nicholas Taleb

What we have been seeing worldwide, from India to the UK to the US, is the rebellion against the inner circle of no-skin-in-the-game policymaking “clerks” and journalists-insiders, that class of paternalistic semi-intellectual experts with some Ivy league, Oxford-Cambridge, or similar label-driven education who are telling the rest of us 1) what to do, 2) what to eat, 3) how to speak, 4) how to think… and 5) who to vote for.

But the problem is the one-eyed following the blind: these self-described members of the “intelligentsia” can’t find a coconut in Coconut Island, meaning they aren’t intelligent enough to define intelligence hence fall into circularities — but their main skill is capacity to pass exams written by people like them. With psychology papers replicating less than 40%, dietary advice reversing after 30 years of fatphobia, macroeconomic analysis working worse than astrology, the appointment of Bernanke who was less than clueless of the risks, and pharmaceutical trials replicating at best only 1/3 of the time, people are perfectly entitled to rely on their own ancestral instinct and listen to their grandmothers (or Montaigne and such filtered classical knowledge) with a better track record than these policymaking goons.

Indeed one can see that these academico-bureaucrats who feel entitled to run our lives aren’t even rigorous, whether in medical statistics or policymaking. They can’t tell science from scientism — in fact in their image-oriented minds scientism looks more scientific than real science. (For instance it is trivial to show the following: much of what the Cass-Sunstein-Richard Thaler types — those who want to “nudge” us into some behavior — much of what they would classify as “rational” or “irrational” (or some such categories indicating deviation from a desired or prescribed protocol) comes from their misunderstanding of probability theory and cosmetic use of first-order models.) They are also prone to mistake the ensemble for the linear aggregation of its components as we saw in the chapter extending the minority rule.


The Intellectual Yet Idiot is a production of modernity hence has been accelerating since the mid twentieth century, to reach its local supremum today, along with the broad category of people without skin-in-the-game who have been invading many walks of life. Why? Simply, in most countries, the government’s role is between five and ten times what it was a century ago (expressed in percentage of GDP). The IYI seems ubiquitous in our lives but is still a small minority and is rarely seen outside specialized outlets, think tanks, the media, and universities — most people have proper jobs and there are not many openings for the IYI.

Beware the semi-erudite who thinks he is an erudite. He fails to naturally detect sophistry.

The IYI pathologizes others for doing things he doesn’t understand without ever realizing it is his understanding that may be limited. He thinks people should act according to their best interests and he knows their interests, particularly if they are “red necks” or English non-crisp-vowel class who voted for Brexit. When plebeians do something that makes sense to them, but not to him, the IYI uses the term “uneducated”. What we generally call participation in the political process, he calls by two distinct designations: “democracy” when it fits the IYI, and “populism” when the plebeians dare voting in a way that contradicts his preferences. While rich people believe in one tax dollar one vote, more humanistic ones in one man one vote, Monsanto in one lobbyist one vote, the IYI believes in one Ivy League degree one-vote, with some equivalence for foreign elite schools and PhDs as these are needed in the club.

More socially, the IYI subscribes to The New Yorker. He never curses on twitter. He speaks of “equality of races” and “economic equality” but never went out drinking with a minority cab driver (again, no real skin in the game as the concept is foreign to the IYI). Those in the U.K. have been taken for a ride by Tony Blair. The modern IYI has attended more than one TEDx talks in person or watched more than two TED talks on Youtube. Not only did he vote for Hillary Monsanto-Malmaison because she seems electable and some such circular reasoning, but holds that anyone who doesn’t do so is mentally ill.

The IYI has a copy of the first hardback edition of The Black Swan on his shelves, but mistakes absence of evidence for evidence of absence. He believes that GMOs are “science”, that the “technology” is not different from conventional breeding as a result of his readiness to confuse science with scientism.

Typically, the IYI get the first order logic right, but not second-order (or higher) effects making him totally incompetent in complex domains. In the comfort of his suburban home with 2-car garage, he advocated the “removal” of Gadhafi because he was “a dictator”, not realizing that removals have consequences (recall that he has no skin in the game and doesn’t pay for results).

The IYI has been wrong, historically, on Stalinism, Maoism, GMOs, Iraq, Libya, Syria, lobotomies, urban planning, low carbohydrate diets, gym machines, behaviorism, transfats, freudianism, portfolio theory, linear regression, Gaussianism, Salafism, dynamic stochastic equilibrium modeling, housing projects, selfish gene, election forecasting models, Bernie Madoff (pre-blowup) and p-values. But he is convinced that his current position is right.

The IYI is member of a club to get traveling privileges; if social scientist he uses statistics without knowing how they are derived (like Steven Pinker and psycholophasters in general); when in the UK, he goes to literary festivals; he drinks red wine with steak (never white); he used to believe that fat was harmful and has now completely reversed; he takes statins because his doctor told him to do so; he fails to understand ergodicity and when explained to him, he forgets about it soon later; he doesn’t use Yiddish words even when talking business; he studies grammar before speaking a language; he has a cousin who worked with someone who knows the Queen; he has never read Frederic Dard, Libanius Antiochus, Michael Oakeshot, John Gray, Amianus Marcellinus, Ibn Battuta, Saadiah Gaon, or Joseph De Maistre; he has never gotten drunk with Russians; he never drank to the point when one starts breaking glasses (or, preferably, chairs); he doesn’t even know the difference between Hecate and Hecuba (which in Brooklynese is “can’t tell sh**t from shinola”); he doesn’t know that there is no difference between “pseudointellectual” and “intellectual” in the absence of skin in the game; has mentioned quantum mechanics at least twice in the past five years in conversations that had nothing to do with physics.

He knows at any point in time what his words or actions are doing to his reputation.

But a much easier marker: he doesn’t even deadlift.


Postscript

From the reactions to this piece, I discovered that the IYI has difficulty, when reading, in differentiating between the satirical and the literal.

PostPostcript

The IYI thinks this criticism of IYIs means “everybody is an idiot”, not realizing that their group represents, as we said, a tiny minority — but they don’t like their sense of entitlement to be challenged and although they treat the rest of humans as inferiors, they don’t like it when the waterhose is turned to the opposite direction (what the French call arroseur arrosé). (For instance, Richard Thaler, partner of the dangerous GMO advocate Übernudger Cass Sunstein, interpreted this piece as saying that “there are not many non-idiots not called Taleb”, not realizing that people like him are < 1% or even .1% of the population.)

Post-Post Postscript

(Written after the surprise election of 2016; the chapter above was written several months prior to the event). The election of Trump was so absurd to them and didn’t fit their worldview by such a large margin that they failed to find instructions in their textbook on how to react. It was exactly as on Candid Camera, imagine the characteristic look on someone’s face after they pull a trick on him, and the person is at a loss about how to react.

Or, more interestingly, imagine the looks and reaction of someone who thought he was happily married making an unscheduled return home and hears his wife squealing in bed with a (huge) doorman.

Pretty much everything forecasters, subforecasters, superforecasters, political “scientists”, psychologists, intellectuals, campaigners, “consultants”, big data scientists, everything they know was instantly shown to be a hoax. So my mischievous dream of putting a rat inside someone’s shirt (as expressed in The Black Swan) suddenly came true.

Представяне на блога

Здравейте! Казвам се Даниел и към лятото на 2015 г. съм студент и следвам „Финанси“. Интересите ми са в областите на икономиката и финансите. Разнообразявам с гледане на баскетбол, тенис и снукър. Този блог ще бъде посветен главно на икономиката. Тя се базира на взаимодействие между отделните индивиди с цел подобряване на качеството на живот, т.е. материалното състояние. Привърженик съм на австрийската школа, базирана върху идеите на Мизес и Ротбард.

Желая приятно четене!